Module Examenbeheer

Met examenbeheer beheert u de verschillende examensoorten en vragenpools. De examenvragen worden automatisch willekeurig genomen uit een pool van vragen. Daarbij houdt het systeem rekening met de verdeling van de vragen over toetstermen (de zgn. toetsmatrijs). 

 

Vragenbeheer

Examenvragen voert u eenvoudig in via het vragenbeheer. U geeft het type vraag aan: multiple-choice, schuifvraag, meer dan één antwoord, enz. U vult de vraag en de mogelijke antwoorden in en plaatst eventuele afbeeldingen. Samen vormen alle vragen de vragenpool.

Voor één examenmoment krijgen alle kandidaten dezelfde vragenset, met de vragen en antwoorden in verschillende volgorde per persoon. Hierdoor zijn de resultaten per examenmoment vergelijkbaar tussen de kandidaten.

 

01-00b-deelnemersscherm-tijdens-examen

Examensoorten beheren

Ieder examen heeft een aparte prijs voor het theoriedeel, het praktijkdeel en voor een her-examen. Ook het maximale en minimale aantal kandidaten met een prijs per kandidaat-te-weinig zijn instelbaar.

01-02b-examenbeheer

 

Toetstermen

Ook geeft u aan in welke examensoort(en) een vraag opgenomen mag worden en bij welke toetsterm de vraag hoort. Toetstermen zijn de onderwerpen waarop een kandidaat getest wordt. Die definieert u zelf. Aan iedere toetsterm kent u een gewicht toe. Een aantal toetstermen vormt bij elkaar een toetsmatrijs. De toetsmatrijs bepaalt hoeveel vragen over welk examenonderwerp door het systeem uitgenomen worden om vragensets voor een examen samen te stellen.

 

Interesse in EVA Examensoftware? 

Vraag een demo aan