Module Examen Afnemen

Bij een examen is minimaal een toezichthouder (gecommitteerde) aanwezig. Deze heeft een overzicht van de kandidaten op zijn tablet of telefoon: het scoreboard. Daarmee kan hij kandidaten individueel activeren of blokkeren en het hele examen starten of stoppen.

 

Een kandidaat logt via een secure browser in het examen in.

De toezichthouder geeft de kandidaat hiervoor een unieke PIN, na identiteitscontrole aan de hand van paspoort of rijbewijs. Op die manier wordt fraude voorkomen. Voor dezelfde kandidaat kan slechts op één computer tegelijk worden ingelogd, zodat niemand van buiten de locatie kan "meehelpen".

Tijdens het theorie-deel van het examen ziet de toezichthouder de voortgang en het resultaat van de kandidaten, zonder inzicht te hebben in welke vragen goed of fout beantwoord zijn.

01-01b-examenadministratie

Praktijkexamen

Indien er een praktijkgedeelte is, heeft de examinator een elektronisch praktijkformulier voor één of meer kandidaten tegelijk op zijn tablet of telefoon. Daarin geeft hij aan op welke punten een kandidaat wel of niet voldoet aan de praktijkeisen. Er bestaan Knock Out-punten die ervoor zorgen dat de kandidaat direct zakt. Aan de hand van de cesuur (drempel) voor dat examen, slaagt of zakt de kandidaat voor het praktijkdeel.

01-03b-examenafname

 

Examen afwerken

Zodra de toezichthouder het examenmoment stopt, zijn de kandidaat-resultaten direct bekend. Deze kunt u in module Examenbeheer direct overnemen, of aanpassen, indien daartoe aanleiding is.

De toezichthouder en examinator(en) kunnen opmerkingen over het examen, de locatie of de kandidaten meegeven. Deze behandelt u voordat u een examen "afwerkt".

02-03-examenadministratie

Interesse in EVA Examensoftware? 

Vraag een demo aan