Certificaten en statistieken

Zodra een examen is afgewerkt, worden resultaten opgenomen in de EVA database. Op basis van deze gegevens kunnen statistieken worden genereerd en kan achterhaald worden of een kandidaat een bepaald certificaat behaald heeft. 

 

Certificatenregister

In het certificatenregister kunnen alle certificaten teruggevonden worden vanaf het moment dat een examen is afgewerkt. Zoeken kan via het certificaatnummer, het relatienummer van de kandidaat, of een combinatie van geboortedatum en een aantal letters van de achternaam.

De kandidaat kan zelf aangeven of naam en geboortedatum gepubliceerd mogen worden.

01-04b-certificatenregister

API voor certificaatcontrole

Middels een API kunnen externe systemen gekoppeld worden. Deze sytemen kunnen persoonscertificaten raadplegen en geldigheidsgegevens raadplegen. Bijvoorbeeld voor toegangscontrole tot industriële installaties. 

api

 

Module Statistiek

Zodra een examen is afgewerkt, worden resultaten opgenomen in de EVA-statistieken. Afhankelijk van de rol kan een gebruiker o.a. de volgende statistieken zien:

Kandidaat: welke examensoorten hoe vaak gedaan door kandidaat met drill down tot toetsterm-niveau. Dit geeft de kandidaat inzicht in welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben (bijv. voor een her-examen).

Opleider: welke examensoorten op aanvraag van de opleider hoe vaak gedaan zijn door hoeveel kandidaten. Met drill down tot toetsterm-niveau. Dit geeft de opleider inzicht in welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben bij het verzorgen van opleidingen. Daarnaast zijn de landelijke gemiddelden tot op toetsterm-niveau te zien, zodat de opleider de eigen resultaten kan evalueren.

Werkgever: Zelfde overzichten als de opleider, maar dan voor alle werknemers die door de werkgever opgegeven zijn voor examens.

Super user/examenbeheerder: Zelfde overzichten als opleider, maar groepeerbaar per opleider, per werkgever, per kandidaat. De drill downs gaan tot vraagniveau, zodat de examenbeheerder kan zien welke vragen gemiddeld goed en welke minder goed beantwoord worden. Dit kan bijv. aanleiding zijn tot communiceren met de opleiders of de makers van opleidingsmateriaal.

De modules zijn hecht geïntegreerd, zodat u maar met een paar schermen hoeft te werken om alle dagelijkse zaken te regelen.

Interesse in EVA Examensoftware? 

Vraag een demo aan