Stichting Veilig Werken op Hoogte (SVWOH) kiest voor EVA Examensoftware

Dagelijks werken duizenden mensen met, rond en op steigers. Op de bouwplaats, in de (petro-chemische) industrie, de energiesector en de offshore. Veilig werken op hoogte is een eerste vereiste, maar lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. De Stichting Veilig Werken Op Hoogte brengt daar verandering in door het continu verbeteren en borgen van de vakbekwaamheid van medewerkers die betrokken zijn bij het werken op hoogte.

EVA Examensoftware voor SVWOH

SVWOH beheert de certificatieschema’s en de eind- en toetstermen aan de hand waarvan medewerkers kunnen worden geëxamineerd. Alle deelnemers doen een theorie- en een praktijkexamen. Sinds januari 2022 worden de examens ontwikkeld, beheerd en afgenomen met EVA Examensoftware.

Wanneer een deelnemer slaagt voor beide examens ontvangt hij/zij een persoonscertificaat van de certificerende instantie DNV. Dit certificaat wordt door SVWOH geregistreerd in het centraal diplomaregister (CDR) SSVV. Zo kan een werkgever of opdrachtgever altijd nagaan of de steigerbouwer beschikt over de juiste papieren en daarmee voldoende is voorbereid op veilig werken op hoogte.

Met EVA examensoftware regelt SVWOH:

  • De examenaavragen en -afnames.
  • De Centrale Examenbank Veilig Werken op hoogte
  • De registratie in het Centraal Diploma Register SSVV (deelbeheer)
  • Certificatie van personen
  • Eind- en toetstermen voor de vakbekwaamheidsprofielen